พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่