ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


E-service


-:-  ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่4) 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ 
-:- รับสมัครบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
-:- การขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม 
-:- เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม 
-:- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งทีี่ 3) 
-:- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งทีี่ 2) 
-:- เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลแม่แจ่มดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม สภ.แม่แจ่ม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมเพระเกรียรติ 60 พรรษา สาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม
เทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีนงใหม่ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 160 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- โครงการจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- รายงานผลการพิจารณาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- บันทึกข้อความ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- บันทึกข้อความ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
718
เดือนที่แล้ว
1,259
ปีนี้
718
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
16,102
ไอพี ของคุณ
3.81.172.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 22 45 718 1,259 718 12,820 16,102 3.81.172.77