ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส30 ธ.ค. 2564
2มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 ธ.ค. 2564
3มาตรการการป้องกันการรับสินบน30 ธ.ค. 2564
4มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 ธ.ค. 2564
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ30 ธ.ค. 2564
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ30 ธ.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลที่จะเปิดต่อสาธารณะ28 ธ.ค. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์28 ธ.ค. 2564
9รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644 ต.ค. 2564
10นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1 ก.พ. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
3,469
ปีนี้
21,664
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
37,048
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 6 45 161 3,469 21,664 12,820 37,048 44.197.198.214