ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


1
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลตำบลแม่แจ่มและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จึงจัดให้มีนโยบายเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่แจ่มทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในทุกช่วงเทศกาลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอก
ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่มทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

02 ธันวาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่มประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
11 พฤศจิกายน 2565

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
28 ตุลาคม 2565

ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
25 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่แจ่มปรับเปลี่ยน QR CODE ใหม่ ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
17 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและลูกจ้างทเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

10 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ได้ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)) พ.ศ.2543 หมวด 6 การรายงาน ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
07 ตุลาคม 2565

กำหนดการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
07 ตุลาคม 2565

ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 24),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
29 กันยายน 2565

ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 23),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
28 กันยายน 2565

 ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 22) ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
22 กันยายน 2565

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
15 กันยายน 2565

ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 21),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

.

14 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (150 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
3,469
ปีนี้
21,664
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
37,048
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 9 45 161 3,469 21,664 12,820 37,048 44.197.198.214