ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร






ศูนย์ข่าวสาร






นางสาวเพชรา พิทาคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวเพชรา พิทาคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวยุพา ดอนโสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกียรติชัย ปัญญารัตนคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนาฏยา อินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร


นายธนะชล ศิริวัฒนาโยธิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจำรัส มอญไข่
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางบุปผา จริยา
ลูกจ้างงานทะเบียน


นายวิชัย มอญไช่
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)


นายอนันต์ โกฎิคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายอาทิตย์ ปิงกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจำรัส จันทร์โลหิต
พนักงานขับรถยนต์


นายพรชัย ตายวง
พนักงานขับรถยนต์ (ดูดสิ่งปฏิกูล)


นายนราชัย ใจคำ
เจ้าหน้าที่วิทยุ


นายอนุวัตร ฟองตา
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุรเดช กาพย์ไชย
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล


นายอนงค์ ใสอร่าม
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล


นายสุชาติ กาพย์ไชย
นักการ


นายนพรัตน์ ปิ่นมณี
พนักงานจ้างทั่วไป (ดับเพลิง)


นายวรยุทธ์ วรรณคำ
คนงานทั่วไป


นายอนุสรณ์ ปันศิริ
คนงานทั่วไป


นายสงวน ปิงกุล
คนงานทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
1,475
ปีนี้
9,081
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
11,645
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 15 40 1,031 1,475 9,081 2,564 11,645 3.238.232.88