ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


นายวิวัฒน์ โดยบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 086-9215468


นางสาวเพชรา พิทาคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวยุพา ดอนโสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกียรติชัย ปัญญารัตนคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนาฏยา อินทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร


นายธนะชล ศิริวัฒนาโยธิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจำรัส มอญไข่
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสุภาภรณ์ วรรณคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางหัทยา ศรีแสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญพร กาพย์ตุ้ม
ครู


นางสาวปรางค์วิไล โอบอ้อม
ครู


นางสาวนันทวัน วุฒิเม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก


นางสาวอรพิน ภูมิอนันต์พนาไพร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก


นางดวงเดือน ญาณวุฒิ
นักการ


นางบุปผา จริยา
ลูกจ้างงานทะเบียน


นายวิชัย มอญไช่
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)


นายอนันต์ โกฎิคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายอาทิตย์ ปิงกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจำรัส จันทร์โลหิต
พนักงานขับรถยนต์


นายพรชัย ตายวง
พนักงานขับรถยนต์ (ดูดสิ่งปฏิกูล)


นายนราชัย ใจคำ
เจ้าหน้าที่วิทยุ


นายอนุวัตร ฟองตา
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุรเดช กาพย์ไชย
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล


นายอนงค์ ใสอร่าม
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล


นายสุชาติ กาพย์ไชย
นักการ


นายนพรัตน์ ปิ่นมณี
พนักงานจ้างทั่วไป (ดับเพลิง)


นายวรยุทธ์ วรรณคำ
คนงานทั่วไป


นายอนุสรณ์ ปันศิริ
คนงานทั่วไป


นายสงวน ปิงกุล
คนงานทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
835
เดือนที่แล้ว
1,249
ปีนี้
5,844
ปีที่แล้ว
12,820
ทั้งหมด
21,228
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 7 42 835 1,249 5,844 12,820 21,228 44.192.25.113