ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 
01 ตุลาคม 2564


ไฟล์เอกสาร PDF

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
1,475
ปีนี้
9,081
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
11,645
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 13 40 1,031 1,475 9,081 2,564 11,645 3.238.232.88